Hiển thị các bài đăng có nhãn nap van phuy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nap van phuy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L

 

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L
Nắp vặn thùng phuy nhựa 220L dược làm từ nhựa HDPE, có ron nhựa trắng.

Nắp vặn thùng phuy nhựa dùng cho phuy có đường kính nắp 7cm.

Http://napthungphuyhg.wordpress.comThứ Năm, 7 tháng 12, 2023

NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP BẰNG NHỰA

 

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP BẰNG NHỰA
Nắp vặn thùng phuy thép được làm từ nhựa PA, có ron nhựa trắng.

Một bộ nắp vặn thùng phuy thép gồm 2 cái, kích thước 2" và 3/4".

Http://napthungphuyhg.wordpress.comThứ Năm, 30 tháng 11, 2023

NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP

 

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP
Nắp vặn thùng phuy thép được làm từ thép mạ kẽm, có ron nhựa hoặc ron cao su.

Một bộ nắp vặn thùng phuy thép gồm 2 cái, kích thước 2" và 3/4".

Http://napthungphuyhg.wordpress.com
Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L

 

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L
Nắp vặn thùng phuy nhựa 220L được làm từ nhựa HDPE, có ron nhựa trắng.

Nắp vặn thùng phuy nhựa 220L dùng cho phuy có đường kính nắp 7cm.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://napthungphuyhg.wordpress.com

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023

NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP BẰNG NHỰA

 

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP BẰNG NHỰA
Nắp vặn thùng phuy thép được làm từ nhựa PA, có ron nhựa trắng.

Một bộ nắp vặn thùng phuy thép gồm 2 cái, kích thước 2" và 3/4".

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://napthungphuyhg.wordpress.com

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP

 

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY

Nắp vặn thùng phuy được làm từ thép mạ kẽm, có ron nhựa hoặc ron cao su.

Nắp vặn thùng phuy thép được sơn epoxy theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://napthungphuyhg.wordpress.com

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L

Nắp vặn thùng phuy nhựa 220L được làm từ nhựa HDPE.

Nắp vặn thùng phuy nhựa có ron nhựa trắng, đường kính 7cm.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://hgseal.com.vn

Http://napthungphuy.com 

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP BẰNG NHỰA

 

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP BẰNG NHỰA
Nắp vặn thùng phuy thép được làm từ nhựa PA.

Nắp vặn thùng phuy thép có ron nhựa trắng, màu sắc theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://napthungphuyhg.wordpress.com

Http://napthungphuy.com

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP

 

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP
Nắp vặn thùng phuy thép được làm từ thép mạ kẽm, có ron nhựa hoặc ron cao su.

Nắp vặn thùng phuy thép được tráng epoxy theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://hgcapseal.wordpress.com

Http://hgtabseal.wordpress.com


Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP

 

Nắp vặn thùng phuy thép
Nắp vặn thùng phuy bằng thép mạ kẽm dùng cho thùng phuy thép 208L.

Nắp vặn thùng phuy thép được tráng epoxy theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://napthungphuyhg.wordpress.com

Http://napthungphuy.com

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

NẮP VẶN NHỰA DÙNG CHO THÙNG PHUY THÉP 200L

 

Nắp vặn nhựa dùng cho thùng phuy thép
Nắp thùng phuy, nắp vặn nhựa dùng cho thùng phuy thép 200L.

Nắp vặn nhựa dùng cho thùng phuy thép làm từ nhựa PA hoặc PP.

Hotline & Zalo: 0908589618

http://napthungphuy.com

http://napthungphuyhg.wordpress.com

http://napsealthungphuyhg.wordpress.com