Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023

DỤNG CỤ ĐÓNG MỞ NẮP VẶN THÙNG PHUY

 

MỞ NẮP PHUY
DỤNG CỤ ĐÓNG MỞ NẮP VẶN THÙNG PHUY
Dụng cụ bằng thép dùng đóng mở nắp vặn thùng phuy thép, đóng mở nắp vặn thùng phuy nhựa.

Http://napthungphuyhg.wordpress.comKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét