Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2024

NẮP SEAL CAN NHỰA

 

NẮP CHỤP CAN
NẮP SEAL CAN NHỰA
Nắp seal can nhựa được làm từ nhựa PP, dùng seal can nhựa 30L.

Nắp seal can nhựa được làm theo yêu cầu về màu sắc.

Http://napcannhua.wordpress.comThứ Năm, 4 tháng 7, 2024

NẮP CHỤP SEAL PHUY

NẮP CHỤP PHUY
NẮP CHỤP SEAL PHUY

Nắp chụp dùng chụp bảo vệ nắp seal phuy, được làm từ nhựa PP.

Một bộ nắp chụp seal phuy gồm 2 cái ứng với 2 nắp seal.

Http://napthungphuyhg.wordpress.com Thứ Tư, 26 tháng 6, 2024

NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP IN LOGO

 

NẮP SEAL THÙNG PHUY
NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP IN LOGO
Nắp seal thùng phuy thép được in logo, số serial theo yêu cầu.

Một bộ nắp seal thùng phuy thép gồm 2 cái ứng với 2 nắp 2" và 3/4".

Http://napsealthungphuyhg.wordpress.comThứ Bảy, 15 tháng 6, 2024

NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP CÓ RON

 

NẮP SEAL THÙNG PHUY
NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP CÓ RON
Nắp seal thùng phuy thép có ron mủ cao su giúp chống xì.

Một bộ nắp seal thùng phuy thép gồm 2 cái ứng với 2 nắp 2" và 3/4".

Http://napsealthungphuyhg.wordpress.comThứ Tư, 5 tháng 6, 2024

NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP BẰNG THIẾC

 

NẮP SEAL THÙNG PHUY
NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP BẰNG THIẾC
Nắp seal thùng phuy thép được làm từ thiếc dày 0,28mm, mặt dưới có tráng lacquer.

Một bộ nắp seal thùng phuy thép gồm 2 cái ứng với 2 nắp 2" và 3/4".

Http://napthungphuyhg.wordpress.comThứ Bảy, 25 tháng 5, 2024

NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP BẰNG NHỰA

 

NẮP SEAL THÙNG PHUY
NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP BẰNG NHỰA
Nắp seal thùng phuy thép được làm từ nhựa PP, được kéo lụa logo theo yêu cầu.

Một bộ nắp seal thùng phuy thép gồm 2 cái ứng với 2 nắp 2" và 3/4".

Http://napsealthungphuyhg.wordpress.comThứ Năm, 9 tháng 5, 2024

NẮP SEAL THÙNG PHUY NHỰA 220L

 

NẮP SEAL THÙNG PHUY
NẮP SEAL THÙNG PHUY NHỰA 220L

Nắp seal thùng phuy nhựa 220L được làm từ nhựa PE.

Nắp seal thùng phuy nhựa dùng cho phuy có đường kính nắp 7cm.

Http://napsealthungphuyhg.wordpress.com