Nắp thùng phuy

 


NẮP SEAL THÙNG PHUY
NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP KHÔNG RON
Nắp seal thùng phuy thép được làm từ thiếc dày 0,28mm (0,3mm sau in).
Một bộ nắp seal thùng phuy thép gồm 2 cái ứng với 2 nắp 2" và 3/4".

NẮP CHỤP THÙNG PHUY
NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP CÓ RON
Nắp seal thùng phuy thép có ron mủ cao su giúp chống xì.


NẮP SEAL THÙNG PHUY
NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP IN LOGO
Nắp seal thùng phuy thép được in logo, số serial theo yêu cầu.


NẮP NIÊM PHUY
NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP BẰNG NHỰA
Nắp seal thùng phuy thép được làm từ nhựa PP, kéo lụa logo theo yêu cầu.                      


NẮP CHỤP THÙNG PHUY
NẮP SEAL THÙNG PHUY NHỰA
Nắp seal thùng phuy nhựa 220L được làm từ nhựa PE.


NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA
Nắp vặn thùng phuy nhựa 220L được làm từ nhựa HDPE, có ron nhựa trắng.
Nắp vặn thùng phuy nhựa dùng cho phuy có đường kính nắp 7cm.


NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP BẰNG NHỰA
Nắp vặn thùng phuy thép được làm từ nhựa PA, có ron nhựa trắng.
Một bộ nắp vặn thùng phuy thép gồm 2 cái, kích thước 2" và 3/4".

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP
Nắp vặn thùng phuy thép được làm từ thép mạ kẽm, có ron cao su hoặc ron nhựa.
Nắp vặn thùng phuy thép được tráng epoxy theo yêu cầu.