Hiển thị các bài đăng có nhãn mo nap. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mo nap. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

DỤNG CỤ ĐÓNG MỞ NẮP THÙNG PHUY DÙNG KHÍ NÉN

 

MỞ NẮP PHUY
DỤNG CỤ ĐÓNG MỞ NẮP THÙNG PHUY DÙNG KHÍ NÉN

Dụng cụ dùng đóng mở nắp thùng phuy thép, đóng mở nắp thùng phuy nhựa sử dụng khí nén.

Áp suất khí: 5-9 bar.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://capseal.xim.tv

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

DỤNG CỤ MỞ NẮP VẶN THÙNG PHUY DÙNG KHÍ NÉN

 

MỞ NẮP PHUY
DỤNG CỤ MỞ NẮP VẶN PHUY

Dụng cụ dùng mở nắp vặn thùng phuy thép, mở nắp vặn thùng phuy nhựa sử dụng khí nén.

Áp suất khí: 5-9 bar.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://capseal.xim.tv

Http://napthungphuy.comChủ Nhật, 9 tháng 1, 2022

DỤNG CỤ MỞ NẮP VẶN THÙNG PHUY

 

MỞ NẮP PHUY
DỤNG CỤ MỞ NẮP VẶN THÙNG PHUY
Dụng cụ bằng thép dùng mở nắp vặn thùng phuy thép, mở nắp vặn thùng phuy nhựa.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://napthungphuyhg.wordpress.com

Http://napthungphuy.com