Kềm bấm nắp seal thùng phuy

 

KẸP NẮP PHUY
KỀM BẤM NẮP SEAL THÙNG PHUY

KẸP NẮP PHUY
KỀM BẤM NẮP SEAL THÙNG PHUY CÓ TRỢ LỰC


DẬP NẮP PHUY
KỀM BẤM NẮP SEAL THÙNG PHUY SỬ DỤNG KHÍ NÉN