Hiển thị các bài đăng có nhãn nap thung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nap thung. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L

Nắp vặn thùng phuy nhựa 220L được làm từ nhựa HDPE.

Nắp vặn thùng phuy nhựa có ron nhựa trắng, đường kính 7cm.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://hgseal.com.vn

Http://napthungphuy.com 

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP

 

Nắp vặn thùng phuy thép
Nắp vặn thùng phuy bằng thép mạ kẽm dùng cho thùng phuy thép 208L.

Nắp vặn thùng phuy thép được tráng epoxy theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://napthungphuyhg.wordpress.com

Http://napthungphuy.com

NẮP SEAL THÙNG PHUY NHỰA 220L

 

Nắp seal thùng phuy
Nắp seal thùng phuy nhựa 220L được làm từ nhựa PE.

Kích thước nắp seal thùng phuy nhựa: 80x11,5 mm.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://napsealthungphuyhg.wordpress.com