Kẹp nắp thùng tròn

 KẸP NẮP THÙNG
KẸP NẮP THÙNG THIẾC TRÒN
 
KẸP NẮP THÙNG
KẸP NẮP RÓT VÀNH THIẾC 63MM


KẸP NẮP THÙNG
KẸP NẮP THÙNG THIẾC DÙNG KHÍ NÉN