Hiển thị các bài đăng có nhãn nap van nhua. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nap van nhua. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L

 

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L
Nắp vặn thùng phuy nhựa 220L dược làm từ nhựa HDPE, có ron nhựa trắng.

Nắp vặn thùng phuy nhựa dùng cho phuy có đường kính nắp 7cm.

Http://napthungphuyhg.wordpress.comThứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L

 

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L
Nắp vặn thùng phuy nhựa 220L được làm từ nhựa HDPE, có ron nhựa trắng.

Nắp vặn thùng phuy nhựa 220L dùng cho phuy có đường kính nắp 7cm.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://napthungphuyhg.wordpress.com

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L

NẮP THÙNG PHUY
NẮP VẶN THÙNG PHUY NHỰA 220L

Nắp vặn thùng phuy nhựa 220L được làm từ nhựa HDPE.

Nắp vặn thùng phuy nhựa có ron nhựa trắng, đường kính 7cm.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://hgseal.com.vn

Http://napthungphuy.com 

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

NẮP VẶN NHỰA DÙNG CHO THÙNG PHUY THÉP 200L

 

Nắp vặn nhựa dùng cho thùng phuy thép
Nắp thùng phuy, nắp vặn nhựa dùng cho thùng phuy thép 200L.

Nắp vặn nhựa dùng cho thùng phuy thép làm từ nhựa PA hoặc PP.

Hotline & Zalo: 0908589618

http://napthungphuy.com

http://napthungphuyhg.wordpress.com

http://napsealthungphuyhg.wordpress.com