Hiển thị các bài đăng có nhãn thung 20l. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thung 20l. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2023

THÙNG NHỰA TRÒN CÓ NẮP RÓT

 

THÙNG TRÒN
THÙNG NHỰA TRÒN CÓ NẮP RÓT
Thùng nhựa tròn 18L, thùng nhựa tròn 20L có nắp rót nhựa hoặc nắp rót nhựa vành thiếc.

Http://hgseal.wordpress.comThứ Năm, 16 tháng 11, 2023

THÙNG THIẾC TRÒN 20L

 

THÙNG 20L
THÙNG THIẾC TRÒN 20L
Thùng thiếc tròn 20L được làm từ thiếc dày 0,34mm.

Kích thước: 274x297x368 mm.

Thùng thiếc tròn 20L chỉ chứa các chất không có gốc nước.

Http://hgseal.wordpress.comThứ Năm, 9 tháng 11, 2023

THÙNG THIẾC TRÒN 20L CÓ ĐAI KẸP

 

THÙNG 20L
THÙNG THIẾC TRÒN 20L CÓ ĐAI KẸP
Thùng thiếc tròn 20L có đai kẹp bằng thép mạ kẽm.

Thùng thiếc tròn 20L chỉ chứa các chất không có gốc nước.

Http://hgseal.com.vnThứ Bảy, 4 tháng 11, 2023

THÙNG PHUY THÉP 20L

 

PHUY 20L
THÙNG PHUY THÉP 20L
Thùng phuy thép 20L được làm từ thép dày 0,34mm.

Thùng phuy thép 20L được sơn màu theo yêu cầu.

Http://mainguyenhoanggia.comThứ Ba, 28 tháng 2, 2023

THÙNG NHỰA TRÒN CÓ NẮP RÓT

 

THÙNG NHỰA
THÙNG NHỰA TRÒN CÓ NẮP RÓT
Thùng nhựa tròn 18L, thùng nhựa tròn 20L có nắp rót nhựa vành thiếc hoặc nắp rót nhựa.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://hgseal.wordpress.com

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

THÙNG THIẾC TRÒN 20L

 

THÙNG 20L
THÙNG THIẾC TRÒN 20L
Thùng thiếc tròn 20L được làm từ thiếc dày 0,34mm.

Kích thước: 274x297x368 mm.

Thùng thiếc tròn 20L chỉ chứa các chất không có gốc nước.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://hgseal.wordpress.com

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

THÙNG PHUY THÉP 20L

 

THÙNG 20L
THÙNG PHUY THÉP 20L
Thùng phuy thép 20L được làm từ thép dày 0,34mm.

Thùng phuy thép 20L được sơn màu theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://hgseal.wordpress.com

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

THÙNG THIẾC TRÒN 20L CÓ ĐAI KẸP

 

THÙNG 20L
THÙNG THIẾC TRÒN 20L CÓ ĐAI KẸP
Thùng thiếc tròn 20L có đai kẹp bằng thép mạ kẽm.

Thùng thiếc tròn 20L chỉ chứa các chất không có gốc nước.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://hgseal.com.vn

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

THÙNG THIẾC TRÒN 20L

THÙNG 20L
THÙNG THIẾC TRÒN 20L

 Thùng thiếc tròn 20L được làm từ thiếc dày 0,34mm.

Kích thước: 274x297x368 mm.

Thùng thiếc tròn 20L chỉ chứa các chất không có gốc nước.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://hgseal.wordpress.com

Http://hgseal.com.vn

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2022

THÙNG THIẾC TRÒN 20L CÓ ĐAI KẸP

 

THÙNG 20L
THÙNG THIẾC TRÒN 20L CÓ ĐAI KẸP
Thùng thiếc tròn 20L có đai kẹp bằng thép mạ kẽm.

Thùng thiếc tròn 20L chỉ chứa các chất không có gốc nước.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://hgseal.wordpress.com

Http://mainguyenhoanggia.com

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2022

THÙNG PHUY THÉP 20L

 

PHUY 20L
PHUY 20L
Thùng phuy thép 20L được làm từ thép dày 0,34mm.

Thùng phuy thép 20L được sơn màu theo yêu cầu. 

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://hgseal.wordpress.com

Http://hgseal.com.vn