Hiển thị các bài đăng có nhãn nap rot nhua. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nap rot nhua. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

NẮP RÓT NHỰA VÀNH THIẾC 63MM

 

NẮP 63
NẮP RÓT NHỰA VÀNH THIẾC 63MM
Nắp rót nhựa vành thiếc có vòi rót, đường kính 63mm.

Nắp rót nhựa 63mm thường được sử dụng cho thùng tròn 18L, 20L.

Http://hgcapseal.wordpress.comThứ Sáu, 2 tháng 2, 2024

NẮP RÓT NHỰA 63MM

 

NẮP 63
NẮP RÓT NHỰA 63MM
Nắp rót nhựa có vòi rót, đường kính 63mm.

Nắp rót nhựa 63mm thường được sử dụng cho thùng tròn 18L, 20L.

Http://hgseal.wordpress.comThứ Tư, 3 tháng 1, 2024

NẮP RÓT NHỰA 28MM

 

NẮP 28
NẮP RÓT NHỰA 28MM
Nắp rót nhựa có vòi rót, đường kính 28mm. 

Nắp rót nhựa 28mm thường được sử dụng cho chai nhựa 1L.

Http://hgcapseal.wordpress.comThứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

NẮP RÓT NHỰA VÀNH THIẾC 63MM

 

NẮP 63
NẮP RÓT NHỰA VÀNH THIẾC 63MM
Nắp rót nhựa vành thiếc có vòi rót, đường kính 63mm.

Nắp rót nhựa 63mm thường được sử dụng cho thùng tròn 18L, 20L.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://hgcapseal.wordpress.com

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

NẮP RÓT NHỰA 63MM

 

NẮP 63
NẮP RÓT NHỰA 63MM
Nắp rót nhựa có vòi rót, đường kính 63mm.

Nắp rót nhựa 63mm thường được sử dụng cho thùng tròn 18L, 20L.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://hgcapseal.wordpress.com

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2023

NẮP RÓT NHỰA 28MM

 

NẮP 28
NẮP RÓT NHỰA 28MM
Nắp rót nhựa có vòi rót, đường kính 28mm.

Nắp rót nhựa 28mm thường được sử dụng cho chai nhựa 1L.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://capseal.xim.tv

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

THÙNG NHỰA TRÒN CÓ NẮP RÓT

 

THÙNG NHỰA
THÙNG NHỰA TRÒN CÓ NẮP RÓT
Thùng nhựa tròn 18L, thùng nhựa tròn 20L có nắp rót nhựa vành thiếc hoặc nắp rót nhựa.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://hgseal.wordpress.com

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2022

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021

NẮP RÓT NHỰA VÀNH THIẾC 63MM

 

NẮP NHỰA
NẮP RÓT NHỰA VÀNH THIẾC 63MM
Nắp rót nhựa có vòi rót, vành thiếc niêm phong, đường kính 63mm.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://capseal.xim.tv

Http://napthungphuy.com

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2021

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2021