Hiển thị các bài đăng có nhãn quai nhua. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn quai nhua. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

QUAI NHỰA

 

QUAI THÙNG
QUAI NHỰA

Quai nhựa được làm từ nhựa LDPE.

Quai nhựa được sử dụng cho thùng thiếc tròn 5L.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://capseal.xim.tv

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

QUAI NHỰA

 

QUAI THÙNG
QUAI NHỰA
        Quai nhựa dùng cho thùng thiếc tròn 5L.

Quai nhựa được làm từ nhựa LDPE.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://capseal.xim.tv

Http://napthungphuy.com