Hiển thị các bài đăng có nhãn quai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn quai. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

QUAI THÙNG

 

QUAI SẮT
QUAI THÙNG
Quai thùng được làm thép tròn mạ kẽm, đường kính 3,8mm.

Quai thùng được sử dụng cho thùng tròn 18L, 20L.

Http://hgtabseal.wordpress.comThứ Ba, 22 tháng 11, 2022

QUAI NHỰA

 

QUAI THÙNG
QUAI NHỰA

Quai nhựa được làm từ nhựa LDPE.

Quai nhựa được sử dụng cho thùng thiếc tròn 5L.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://capseal.xim.tv

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2022

QUAI THÙNG

 

QUAI SẮT
QUAI THÙNG
Quai thùng được làm từ thép mạ kẽm đường kính 3,8mm.

Quai thùng được sử dụng cho thùng tròn 18L, 20L.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://capseal.xim.tv

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

QUAI NHỰA

 

QUAI THÙNG
QUAI NHỰA
        Quai nhựa dùng cho thùng thiếc tròn 5L.

Quai nhựa được làm từ nhựa LDPE.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://capseal.xim.tv

Http://napthungphuy.com

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2022

QUAI THÙNG

 

QUAI SẮT
QUAI THÙNG

Quai thùng được làm từ thép mạ kẽm, đường kính 3,8mm.

Quai thùng được sử dụng cho thùng tròn 18L đến 25L.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://capseal.xim.tv

Http://napthungphuy.com