Hiển thị các bài đăng có nhãn ron nhua. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ron nhua. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2024

RON NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP

 

RON NHỰA
RON NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP
Ron nắp vặn thùng phuy thép được làm từ nhựa HDPE.

Ron nhựa HDPE chịu được dầu nhớt, hóa chất mạnh.

Http://napthungphuyhg.wordpress.comThứ Bảy, 6 tháng 5, 2023

RON NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP

 

RON NHỰA
RON NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP
Ron nắp vặn thùng phuy thép được làm từ nhựa HDPE.

Ron nhựa HDPE chịu được dầu nhớt, hóa chất mạnh.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://hgtabseal.wordpress.com

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

RON NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP

 

RON NHỰA
RON NẮP VẶN THÙNG PHUY THÉP
Ron nắp vặn thùng phuy thép được làm từ nhựa HDPE.

Ron nhựa HDPE chịu được dầu nhớt, hóa chất mạnh.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://napthungphuyhg.wordpress.com

Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

RON NHỰA HDPE

 

RON NHỰA
RON NHỰA HDPE
Ron nhựa HDPE dùng làm ron nắp vặn thùng phuy thép.

Ron nhựa HDPE chịu được dầu nhớt, hóa chất mạnh.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://napsealthungphuyhg.wordpress.com

Http://napthungphuyhg.wordpress.com