Hiển thị các bài đăng có nhãn kep thung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kep thung. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

KẸP NẮP THÙNG THIẾC TRÒN SỬ DỤNG KHÍ NÉN

 

KẸP NẮP THÙNG
KẸP NẮP THÙNG THIẾC TRÒN SỬ DỤNG KHÍ NÉN
Kẹp nắp thùng thiếc tròn 18L, kẹp nắp thùng thiếc tròn 20L sử dụng khí nén.

Áp suất khí: 5-9 bar.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://kepnapphuyhg.wordpress.comThứ Bảy, 5 tháng 8, 2023

KẸP NẮP THÙNG THIẾC TRÒN

 

KẸP THÙNG
KẸP NẮP THỦNG THIẾC TRÒN
Kẹp nắp dùng kẹp nắp thùng thiếc tròn 18L, kẹp nắp thùng thiếc tròn 20L.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://kepnapphuyhg.wordpress.comThứ Ba, 4 tháng 10, 2022

KẸP NẮP THÙNG THIẾC TRÒN DÙNG KHÍ NÉN

 

KẸP THÙNG
KẸP NẮP THÙNG THIẾC TRÒN DÙNG KHÍ NÉN
Kẹp nắp thùng thiếc tròn 18L, kẹp nắp thùng thiếc tròn 20L sử dụng khí nén.

Áp suất khí: 5-9 bar.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://kepnapphuyhg.wordpress.com

Http://kembamnapseal.wordpress.com

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2022

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

KẸP NẮP THÙNG THIẾC TRÒN DÙNG KHÍ NÉN

 

KẸP NẮP THÙNG
KẸP NẮP THÙNG

Kẹp nắp dùng kẹp nắp thùng thiếc tròn 18L, kẹp nắp thùng thiếc tròn 20L, sử dụng khí nén.

Áp suất khí: 5-9 bar.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://kepnapphuyhg.wordpress.com


Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

KẸP NẮP THÙNG THIẾC TRÒN

 

KẸP NẮP THÙNG

Kẹp nắp dùng kẹp nắp thùng thiếc tròn 18L, kẹp nắp thùng thiếc tròn 20L.

Hotline & Zalo: 0908589618 

Http://capseal.xim.tv

Http://napthungphuy.com