Hiển thị các bài đăng có nhãn seal phuy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn seal phuy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2021

NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP CÓ RON

 

Nắp seal thùng phuy
Nắp seal thùng phuy thép có ron mủ cao su giúp chống xì.

Nắp seal thùng phuy thép được làm từ thiếc dày 0,28mm.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://napsealthungphuyhg.wordpress.com

Http://napthungphuyhg.wordpress.com

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

NẮP SEAL THÙNG PHUY THÉP

 

Nắp seal thùng phuy
Nắp seal thùng phuy thép được làm từ thiếc dày 0,28mm.

Một bộ nắp seal thùng phuy thép gồm 2 cái ứng với 2 nắp phuy.

Hotline & Zalo: 0908589618

Http://napsealthungphuy.wordpress.com

Http://napthungphuy.com

Thứ Tư, 5 tháng 5, 2021

KỀM BẤM NẮP SEAL THÙNG PHUY

Kềm bấm nắp seal

 Kềm bấm nắp seal thùng phuy thép dùng bấm chặt nắp seal thùng phuy, còn được gọi là kẹp nắp phuy hay dập nắp phuy.

Một bộ kềm bấm nắp seal thùng phuy gồm 2 cái ứng với 2 nắp seal phuy.

Hotline & Zalo: 0908589618.

Http://kembamnapseal.wordpress.com